Jdi na obsah Jdi na menu
 


Část z knihy astrologie,karma a transformace(str.25/1,26/2)

2. 3. 2014

Hlavní věcí, kterou si musíme uvědomit, je to , že život je naplněn významem, že se musíme setkávat s těmito rozmanitými těžkostmi z pozitivního důvodu: Čím silnější jsou překážky pro fyzické tělo, tím větší má duše příležitost splatit karmické
dluhy a dosáhnout rychlejšího duchovního růstu. Překážky jsou jakousi,, cestičkou z kamení´´,jestliže je úspěšně překonáváme
a duše, která v lidském těle odvážně překonává fyzické překážky, roste rychleji než ta, která má podle pozemských měřítek
očividně vše potřebné pro život.Odměna se nedostavuje ve fyzické formě, ale v duchovním vývoji a čím více překážek, za fyzického života překonáváme, tím méně se bude posléze se bude muset duše vracet do fyzické podoby , aby uhaldila drsná místa svého charakteru,´´
Žádný astrolog a také žádný psychoanalytik- nemůže život a osud interpretovat na výšší úrovni než na které sám je. Musíme si vytvořit vědomý postoj ke všem aspektům svého života a plně se otevřít nekonečné řadě změn, které od nás život vyžaduje.
Tento postoj a tato otevřenost mají přímý dopad na naše fyzické , psychické a duševní zdraví. Psychosomatický výzkum se
téměř výlučně omezoval na zkoumání vztahu a ducha těla jako příčiny a následku. Oproti kauzálnímu modelu, používaném v
moderní vědecké medicíně, je podle starého akauzálního feuridického modelu medicíny nemoc důsledkem božího zásahu. Základem
feuridické medicíny je, že božstvo, které nám přivodí zranění, představuje současně nemoc i lék. Cílem znovu obnovit spojení, tj. správný vztah k božské moci.
Principy Slunce a Luny- Co přesně jsou tyto solární a lunární principy? Nejpříhodnější označení jejich psychologického významu múžeme najít v moudru Junga Jung dává lunární energii do souvislosti s archetypálním ženským principem a solární energií s mužským principem, stejně tak , jak to dělají už po tisíciletí astrologové a alchymisté. Dále definuje ženský princip jako eros nejen v moderním smyslu čistě fyzické přitažlivosti, nýbrž v širším smyslu vztahu k jiným lidem. Mužský princip potom definuje jako,, logos´´


(26/2)

Psychologie ženy je založena na principu erota, velkého spojovatele a uvolňovatele, zatímco vládnoucím principem připisovaným
muži je odedávna logos. Zatímco logika a objektivita jsou obvykle převládajícími prvky vnějšího postoje muže nebo se aspoň pokládají za ideál, v případě ženy je jím cítění. Ale v duši je to jinak: tajně a niterně muž cítí a žena reflektuje. Odtud větší sklon muže naprosto si zoufat, zatímco žena může nalézt vždy útěchu a naději. v důsledku toho je muž spíše schopen ukončit svůj život
než žena. Stejně jako může být žena obětí sociálních okolností, třeba jako prostitutka, je muž neméně obětí impulsů z nevědomí,
které mohou nabývat forem alkoholismu či neřestí. Vědomí ženy má spíš lunární než solární charakter. Její světlo je měkkým světlem Luny, jejímž působením věci spíš navzájem splývají, než aby se oddělovaly. Neukazuje věci v jejich nemilosrdné izolaci a
oddělenosti jako tvrdé světlo dne, nýbrž směšuje v klamavém třpytu blízkost a dálku, mění magicky drobné věci na velké, vysoké na nízké, změkčuje všechny barvy do modravé blikotavé nezřetelnosti a noční krajina díky ní splývá v nenadálé jednoduchosti. Člověk
musí mít opravdu velmi lunární vědomí, aby udržel pohromadě velkou rodinu ipřes všechny rozdíly a aby mluvil a jednal tak , aby se harmonické vztahy mezi jednotlivými jejími částmi celku nejen nenarušovaly, ale naopak podporovaly. A tam, kde je trhlina příliš velká, vyhladí ji paprsek měsíčního světla. ( Z knihy Mysterium coniunctionis, sebrané spisy sv. x4) Lidské vztahy vodou do světa duše, který spojuje sféru mezi cítěním a duchem. Tento svět má v sobě něco z obou a při tom neztrácí svůj vlastní jedinečný charakter. Na toto území se musí odvážit muž, když chce v půli cestypotkat ženu. Okolnosti ji donutily, aby přijala celou řadu mužskéých rysů, aby už nezůstala polapená v překonané, čistě instiktivní ženskosti, sama a ztracená ve světě mužů. A tak bude muž rovněž nucen, aby si rozvinul svou ženskou stránku,