Jdi na obsah Jdi na menu
 


Aura stromů lečí a uzdravuje


Tělo a jeho pole životní energie

Život je proces,stálá změna plynoucí řeka.Co se přestane pohybovat a proměňovat,to ustrne a zaniká.Život existuje současně na několika rovinách.Nejznámější z nich jsou následující:
1.Fyzikální rovina(svět)představuje nejvyšší možné zhuštění energie.
2.Éterická rovina-svět jemných energií energetických polí aury a éterických býtosti.
3.Astrální rovina-svět snů přání a pocitů.Sídlo duší zemřelých,duchů a dalších fenoménů.
4.Mentální rovina-sídlo myšlenkové síly.
5.Svět andělů-Sídlo andělských bytostí lidských monád a dalších vysoce rozvinutých inteligencí.
6.Buddhistická rovina.sídlo krista,Buddhy a Bodhisattwy.
7.Svět bohů-leží mimo bipolární svět.Je to říše lásky a světla.

Počet a pojmenování těchto rovin jež zůstanou pro většinu lidí pouze hypotetické vzhledem k tomu,že jsou těžko poznatelné,je ve filozofiich různých naboženských systemů velmi variabilní.Pro praktickou práci se stromy dostačuje aby od materiální(fyzikální)roviny byla odlišna rovina jemné substance(éterická).V tomto éterickém světe nalézáme základy veškereho života na úrovni materiální.Tato rovina také vytváří udržuje a znovu obnovuje život.Pokuď vycházíme z toho předpokldu,který může sám na sobě každy zakusit,nepřekvapí nás poduď v materiálním světe vidíme zhuštěnou energii jemné substance.Taoisté tvrdí,že společné působení sil jin a jang přeměňuje vše kolem nás.Jinými slovy jde o následující:Vznik veškerých projevů života je umožněn polaritou.Označení pólu není jednoduché a jednotné.Plusový pól označujeme jang,mužský princip(+)elektrický princip.Minusový pól označujeme jako jin ženský princip(-),magnetická podstata.
Chceš znát a vedět?Taky,jsem chtěl a teď to vím a znám!Tady ti piší pár řádku o životě a lidském těle a její auře,když budeš pozorně číst nalezneš co hledáš a uspokojíš klid ve svém krásném nitru i duší.Piší to z důvodu mé vnitřní aury a lidského citění,vjemu kolem sebe,jiného rozměru atd...
Váš oddaný přítel a bytost jiného rozměru Robert.

Aura člověka
Pokuď máme před sebou člověka jako první vnímáme jeho hmotné tělo které je produktem všech jemnohmotných sil,jež v něm působí.Vtéto hmotné formě najdeme mnoho podnětů k pozorování kromě toho nám dává mnoho záchytných bodů k poznání toho které jemnohmotné energie se projevují v jeho mysli a mají nad ním nadvládu.Ukazují nám jasně,,,s kým máme tu čest".Základní stavba lidského těla nám okamžitě připomene že je výsledkem spolupůsobení obou základních sil-(centripetální)i(centrifugální).Tyto síly prostřednictvím zhušťování a rozpínání vytvářejí vlnový rytmus,ovládající veškere tvorstvo.Zřetelně to lze pozorovat na obrázku 1,kde je znázorněno tělo ženy.
Centripetální zóny zaručují tělu pevnost a elasticitu centrifugální síly nábízejí prostor pro vnitřní orgány.Paže a nohy mají svůj vlastní vlnový rytmus který jim zaručuje elasticitu a schopnost udržet váhu celého lidského těla.Paže mohou díky tomuto vlnovému rytmu zvedat velké zátěže.Nápadně je,že se veškeré klouby,zaručující tělu pohyblivost a pevnost,nacházejí v centripetálních zónach.Výjimku tvoří pouze kyčelní kloub nálezající se v centifugální zóně.

Jeho poloha je určena počátkem nohy.Hlava má vejcovitou formu.Měkkou mozkovou hmotu obklopuje centrifugální zóna,oblišej ovládá centripetální síla,jejíž největší nahuštění je v oblasti brady.Nýní přistoupíme k tomu co není lidskému oku přímo přistupné,tedy k auře.Já jí vidím od svých 17-let života a za 2é let jsem pochopil dění života v realitě i po smrti,smrt známena stěhování do lepšího domů v jiném časovém,vlnovem rozsahu.K tomu se vrátíme pozdějí a pod jinou kapitolou.Tím samozřejmě vyvstává důležitá otázka:Co je to vlastně lidská aura a co jí utváří?Označení aura je přejaté z latiny a ve volném překladu znamená,,duch".To nás opět přivádí na její neviditelnost ale i na to,že jí můžeme přesto vnímat,protože se pohybuje.V běžném jazyce se slovo aura používá ve významu nepřesně ohraničeného okolí lidského těla či věci.To je v podstatě totožné s definicí aury,kterou podává esoterika.Aura obklopuje každy živý organismus a představuje podobně jako je tomu u aurického obalu země,zásobárnu jemné energie.Slouží k ,,výživě"lidského organismu.Pozorovatel schopný auru vidět a analyzovat,získa jejím prostřednictvím mnoho informaci o dáne osobě,neboť aura odraží zdravotní stav lidského těla a jeho orgánů,ale také duševní pohody a kvalitu jeho životní energie.

V auře pulzují elektromagnetická pole.Je tedy útvarem,který se neustále pohybuje.Všechna zobrazení aury jsou pouze zjednodušující a představují tu nejnutnnější pomůcku.Samo pozorovatelovo oko dokáže v auře vnímat pouze ty věci,na které se přímo zaměří.Pouhým okem lze bez problémů vidět jen tzv.,,zdravotní auru".Toto vnímání není žádnou paranormální schopností.Všichni lidí,kteří se budou řidit praktickými pokyny v mé knize,mohou tuto schopnost v sobě rozvinout.Schopnost vidět zdravotní auru a vnímat éterické tělo a jeho vyzařování se ukazuje být v praktické práci se stromy velmi užitečnou.K lepšímu porozumění lidské auře předkládám také na tomto místě v praxi osvědčený pracovní model(pro lepší porozumění a větší nazornost jsem vynechal v zobrazení elektromagnetický systém s jeho poli).

Na příloze 2 vidíte fyzické tělo,kolem kterého jsou zelenou linií znázorněny obrysy éterického těla(cca 5-8 cm).Tato vrstva s velmi intenzivním vyzařováním představuje,,zdravotní auru".Kontury ve skutečnosti samozřejmě nejsou tak rovné jak je vidíte na obrázku,podobaji se spíše kartáři,protože je zde promícháno vyzařování éterického těla s tepelným vyzařováním fyzického těla.Zabarvením této vrstvy může procházet v barevném spektru od světlounce modré přes šedou až k šedozelené barvě.V éterickém těle se nacházejí rotující čakry.Na obrázku vidíme sedm hlavních čáker lidského těla.Vedlejších je 88.000 tisíc.Další čakry se nacházejí na vnitřní straně dlaní,na loketních kloubech a na chodidlech.Vnější ohraničení aury má vejcovitý tvar.Je prvním z obalů lidského těla,tím jediným,který můžeme spolehlivě vnímat a uchopit.na příloze,,3"se k tomu připojují další dva jevy.Představují proudění jemné energie,které by mělo být bráno v úvahu.

Hlava je obklopena pulzujícím prouděním(modře znázorněným),označeným jako,,spirituální aura".)Její zabarvení podává pozorovateli informaci o myšlení,citění a prožívání člověka.V oblasti kyčlí lze pozorovat další proudění,charkterizované jako,,vitální aura".Pokuď je vitální aura pružná,vyjadřuje to euforický stav mysli.Pokuď je,,,propadla"směrem dolů,lzeusuzovat na deprsivní ladění a na nedostatek životní síly.Pro pozorovatele se v těchto třech oblastem objevují stíny,obratle,symboly a různé další struktury.Díky tomuto rozdělení tělesných oblastí je usnadněno přiřazení k jednotlivým rovinám.Aurické vejce vytváří kromě jiného také velmi zajímavou strukturu která je jen velmi málo známá.Označuje se jako zvukova aura"Má obzvláštní význám pro všechny ty kteří chtějí posílit svou životní energii či podporovat sebeozdravný proces vlastního těla.Následující cvičení-intonvání vokálu je velmi jednoduché a pro čtenáře vemi praktické.Velmi dobře nám poslouží také při přijímání léčivé síly od stromů.

Jak vidíme na obrázku č.4,je aurické vejce rozděleno do sedmi sfér.Každá z těchto aurických sfér začne vibrovat v okamžiku,kdy vyslovíme odpovídající vokál.Vzajemně prostupující se struktur(u)y,se okamžitě začnou uspořádávat(podobně jako je tomu,,u chladických"zvukovych polí).Aura se tak pročisťuje a vyjasňuje.těžké a nejasné současti pak klesají dolů a mohou být zcela smyty večerní chladnou sprchou.Úderem vyvolaná strukturace,např.písku na skleněné či dřevěné desce.Vnější aurická vrstva reaguje na vokál A.Pokuď vyslovujete tento vokál,okamžitě si uvědomíte,že je vytváříte zcela jemnou frekvenci.Vnější aurická vrstva je právě tak zcelá jemná,měkka a senzitivní.S pravidelným opakováním se naučite uvědomovat si ji.Je vnější kontaktní vrstvou aury,kterou se při kontaktu nejdříve dotýkate energetických systémů jiných bytostí.Vokál A koresponduje současně s vašimi plícemi.Pokuď při vyslovování tohoto vokálu přiložíte dlaň na toto místo budete zde jasně pociťovat vibrace.Díky této vibraci je mezi plícemi a vnější aurickou vrstvou utvořeno energetické,,přemostění směrem ven.Tím se otevírá cesta pro odchod bolestí a choroboplodných částí z vašich plic.Zpětny proud pak přináší do plic z aurické vrstvy podpůrnou sílu,aniž by přitom musela nejprve projít čakrami.Můžete tak touto energií zaplavovat vaše plice přímo.To je velmi důležité zejména v případě,kdy je jemnohmotná síť těla ve špatném stavu,či když je zcela blokována.Nyní uvádím vztahy mezi jednotlivými orgány a sférami zvukové aury:

A=plíce,vnější aurická vrstva,vnímání,pozorování 7.sféra
E=krk,hrtan,štítná žláza-spojení citů a rozumu 6.sféra
O=srdce
Ö-Bránice,játra,žaludek,solárni plexus
'U'-Ledviny,nadledvinky
U-Střeva,břicho,uvolňují vzpomínky
I-Čelo,hlava,lebka-posiluje vůli ohromně reakce

V 7.sféře vibruje tedy nejjemnější energie,která se v dalších sférách stále více zhušťuje.Nejhustší energetická sféra obklopuje přímo fyzické tělo.Je v podstatě volním silovým polem naší duše!Jak nám ukazují přirozené reakce našeho podvědomí,tuto znalost ovládali již naší předkové.Co řeknete například bez rozmyslu ve chvíli.když se dotknete nečeho nepříjemného?Pravděpodobně bude ve vaší reakci obsažen vokál,,I"který svým zvukem posiluje obranný system vnitřní zvukové aury,naši volni stránku a tělesné obranné reakce.

Vokál,,O"otevírá naše srdce.Vokál,,U"uvolňuje dávno zapadlé vzpomínky.Vokál,,A"podporuje vnímání a poznávání,spravuje také naši minulost.Vokál,,E"spojuje srdce s hlavou naše pocity s rozumem.Léčení prostřednictvím tónů se v praxi používá již odedávna.Tóny a vibrace představují velmi dobrý prostředek k odstranění blokád a zatvrzení nejen ve fyzickém,ale také v jemnohmotném těle.Hlasité tóny působí na fyzické(m)tělo,polohlasité tóny působí na éterické tělo,liché tóny ovlivňují tělo astrální.

Staré evropské kultury používaly k léčení také kameny získané z přirozených skalisek nebo prováděli meditace přímo v jeskyních.Vokální meditace je velmi jednoduchým a osvědčeným prostředkem k okamžitému posílení zdraví a opětovnému narození psychické rovnováhy.Nejlepšího účinku meditace však docílíme ve volné přírodě-hlavně v lese v blízkosti mohutných stromů.Pokuď se dotýkáme aury zdravého člověka,můžeme pocitovat lehce dráždivou vůni čerstvého vzduchu,aura nemocného člověka je cítit trochu zatuchle.Vnímáme ji jako lepivou.Aura reaguje na naše koncentrované myšlení.Svou auru můžeme otevřít směrem k lidem,které máme rádi.Můžeme ji však také uzavřít v případě,že se dostaneme do kontaktu s lidmi,kteří jsou nám nesympatičtí.

Tento uzavírací proces můžeme podpořít překřížením nohou,paže pak překřížíme na prsou.Odčerpávání energie lze omezit také tím,když dlaní přejíždíme od temene hlavy směrem k zatylku a přitom přikazujeme svým čakrám,aby se zavřely.Uzavírání čaker si lze představit jako pomalé závírání květu.Zhruba po cca.20 minutách se opět samy od sebe otevřou.Když naproti sobě stojí dva lidé,nebo se objímají,stane se totéž,co proběhne u dvou baterií,které vzájemně propojíme:Dojde k vyrovnání obou energií,tzn.energie z nabitější baterie přechází do baterie slabší až do momentu,kdy se vzájemný poměr energií vyrovná.Kromě éterické energie proudí u lidí také,jemné aurické substance,které souvisí s osobností každého jednotlivce z aury silnějšího do aury slabšího jedince.Vidíme zde,že léčivá magnetopatie,přináší zcela přirozenou metodu.Funguje však pouze do té doby,dokud se ten,,dávající"dokáže znovu posílit a regenerovat.Náš svět potřebuje nutně více,,dávajících zářičů,,protože,,odsávačů"má bohužel dost a dost!Jakým způsobem lze posilovat svou životní sílu prostřednictvím kontaktu se stromy,se vám pokusím podrobnějí vysvětlit v dalším článku.
Robert Šebek

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář