Jdi na obsah Jdi na menu
 


Horoskopy

Znamení zvěrokruhu

Na následujících stránkách jsou uvedena jednotliva znamení zvěrokruhu spolu s jejich základní charakteristikou.Jak již bylo zdůrazněno v úvodní  větě,nelze určité sklony,charakterové rysy nebo další předpoklady chápat jako absolutně dané skutečnosti.Např.v otázce povahových rysů může být informace vyplývající z charakteristiky určitého znamení cenná v tom,že si člověk uvědomí vlastní nedostatky nebo negativní sklony.Neměl by však toto zjištění přijímat jako skutečnost,s níž je nutno se smířit.Naopak zaměření se na určitý nedostatek bymělo do budoucna přinést zlepšení negativního povahového rysu.Podobně je možné vědomě rozvíjet i pozitivní sklony a vlastnosti,také např.vhodné povolání,doporučená strava nebo sklony k chorobám nemají být chápány jako jednoznačné předurčené momenty.Jsou to spíš určitá doporučení nebo upozornění,která se u každého jednotlivce uplatňují v různé míře,nebo mohou být i zcela eliminována.Vedle specifického působení určitého znamení zvěrokruhu se v životě člověka uplatňuje ještěcelá řada dalších vlivů a dispozice.Tím je také dána nesmírná různorodost celého lidstva,v němž neexistují dva zcela shodní jedinci.

 

Příspěvky

Ryby(19.2.-20.3.)

5. 3. 2014

| Komentářů: 0

| Rubrika: Horoskopy

ryby.jpg

 

 

 

 

330°-360°/ekliptiky/kombinace kvalit/Pohyblivá/Voda/12.dům/Jupiter ovládá trigon vodní/Neptun vládne Rybam/91 let.

 

Slovo,,vládne"a,,vládce"užíváme pouze z tradice:označuje jen obdobnou podstatu.Tyto charakteristiky vztahují se celkově na celý trigon.Pořadí vládců jednotlivých znamení je jiné.

Neptun je principem vášní hmotných i duchovních,tajemných nadsmyslných vlivů.

 

Metafyzicky je časem.

Astrologicky symbolizuje vyšší duševní život,sklon k transcendentu,podvědomí,talent,intuici,fantazii,zduchovnění.

Je považován za vyšší oktávu Venuše.

 

 

 

 

Vodnář(21.1.-18.2.)

5. 3. 2014

| Komentářů: 0

| Rubrika: Horoskopy

vodnar.jpg

 

 

 

 

330°-360°/ekliptiky/kombinace kvalit/Pevná/vzduch/11.dům/89,9 let.Merkur ovládá trigon vzdušný/Uran ovládá Vodnáře.

 

Slovo,,vládne"a,,vládce"užíváme pouze z tradice:označuje jen obdobnou podstatu.Tyto charakteristiky vztahují se celkově na celý trigon.Pořadí vládců jednotlivých znamení je jiné.

Uran je principem revoluce,převratu a změny k novému.

Metafyzicky je prostorem.

Astrologicky symbolizuje vůli,výbušnou energii,vše náhlé a neočekávané,ať je v síle tvůrčí nebo ničicí,výstřednost,odpor k tomu,co bylo a je,touhu po nových drahách,vynalezy.Dle ozáření domů působí v těchto věcech příznivě či nepříznivě.Je považován za vyšší oktávu Merkura.

 

 

Kozoroh(22.12.-20.1.)

5. 3. 2014

| Komentářů: 0

| Rubrika: Horoskopy

kozoroh.jpg

 

 

 

 

270°-300°/ekliptiky/Kombinace kvalit/základní/země/10.dům/Venuše vládn trigonu zemskému/90 let.

 

Slovo,,vládne"a,,vládce"užíváme pouze z tradice:označuje jen obdobnou podstatu.Tyto charakteristiky vztahují se celkově na celý trigon.Pořadí vládců jednotlivých znamení je jiné.

Saturn vládne Kozorohu zrození(noční)

Saturn je principem prohloubení bytí,souhrnem sil,které zkouškami a osudem musí být hnany k vyššímu vývoji.

Metafyzicky je totožnosti.

Astrologicky symbolizuje plížíve zlo,hloubku myšlenek,zvýšenou činnost duchovní,rozmysl,obrácení do sebe,touhu po samotě,rozvahu,sobectví,konzervativnost,dogmatičnost,chladnou panovačnost.

Všeobecně naznačuje zkoušky osudu,překážky životníxh funkcí.

 

 

 

Šťír(23.10.-22.11.)

4. 3. 2014

| Komentářů: 0

| Rubrika: Horoskopy

stir.jpg

 

 

 

 

210°-240°/ekliptiky/kombinace kvalit/pevná/voda/9.dům/Jupiter ovládá trigon vodní/Mars vládne/štíru/81 let

 

Slovo,,vládne"a,,vládce"užíváme pouze z tradice:označuje jen obdobnou podstatu.Tyto charakteristiky vztahují se celkově na celý trigon.Pořadí vládců jednotlivých znamení je jiné.

Mars je mužským,kladným,energetickým principem v přírodě,ploditelem pozemských věci,udržovaný silou,který buduje a vybudované odstraňuje,aby uvolnila místo bytostem novým.

 

Metafyzicky je příčinou bytovaní.

Astrologicy symbolizuje sílu,bojechtivost,moc,budující a ničicí energii.

V horoskopu je ukazatelem touhy po životě,smyslnosti,podnikavosti,odvahy,vůle,činu,vítězství nad překážkami.

 

 

 

 

 

 

Váhy(23.9.-22.10.)

4. 3. 2014

| Komentářů: 0

| Rubrika: Horoskopy

vahy.jpg

 

 

 

 

180°-210°/ekliptiky/kombinace kvalit/základní/vzduch/7.dům/Merkur ovládá trigon vzdušný/Venuše vládne Vahám/50 let.

 

Slovo,,vládne"a,,vládce"užíváme pouze z tradice:označuje jen obdobnou podstatu.Tyto charakteristiky vztahují se celkově na celý trigon.Pořadí vládců jednotlivých znamení je jiné.

 

Venuše je prazdrojem krásy a lásky,vtiskuje do světa všechny vlastnosti,jimiž bytosti milují a obdivují život.

Metafyzicky symbolizuje podstatu a estetický řád.

Astrologicky symbolizuje veselí,radost,družnost,ženské mládí,se vší jeho svůdností a nebezpečím,milostný vzruch.

V horoskopu značí půvab života,milenku,krásu,estetické zájmy,umění.

 

 

 

 

 

Panna(23.8.-22.9.)

3. 3. 2014

| Komentářů: 0

| Rubrika: Horoskopy

panna.jpg

 

 

 

 

150°-180°/ekliptiky/Kombinace kvalit/Pohyblivá/země/6.dům/Venuše vládne trigonu zemskému/Merkur ovládá znamení Panny(noční zrození)

Slovo,,vládne"a,,vládce"užíváme pouze z tradice:označuje jen obdobnou podstatu.Tyto charakteristiky vztahují se celkově na celý trigon.Pořadí vládců jednotlivých znamení je jiné.

 

Merkur je zprostředkovatelem života,energie,přijímá vlivy sil a ducha a vlévá je do tvarů bytosti.

Metafyzicky je účelností,prostředníkem mezi duchem a hmotou,podstatou a tvarem

Astrologicky symbolizuje myšlení,rozum,pohyblivost a život.

Nemá vlastní sílu,formuje jen síly cizí.Proto je zván androgynem. a poslem bohů.

Vhoroskopu značí intelektuelní kvality,zručnost,zdatnost,je symbolem mladí s veškerou jeho krásou a omyly,životní praxe,přizpůsobivosti a ostrovtipu.

 

Střelec(23.11.-21.12.)

28. 2. 2014

| Komentářů: 0

| Rubrika: Horoskopy

strelec.jpg

 

 

 

 

 

Jupiter vládne střelci/kombinace kvality/oheň/9 dům/pohyblivá/stupeň ekliptyky/240°-270°/

Mars vládne trigonu ohnivém/91,9 let

 

Slovo,,vládne"a,,vládce"užíváme pouze z tradice:označuje jen obdobnou podstatu.Tyto charakteristiky vztahují se celkově na celý trigon.Pořadí vládců jednotlivých znamení je jiné.

 

Jupiter je principem plnosti bytí,souhrnem všech sil,a cílí k dokonálemu prožítí a  spokojení s vyššími úrovněmi jsoucna.

Metafyzicky je rozumem

Astrologicky symbolizuje štěstí,spravedlnost,duchovní,duševní i fyzická dobrá.

V horoskopu je ukazovatelem zdraví,radosti ze života,optimismu,bohatství,ušlechtilosti,ctnosti,oddanosti,humanity,moudrosti a lásky k pravdě.

I při poškození Jupitera,lidé ve znamení Střelce nejsou tak špatní,sprosté a podle činy jim vždy zůstanou cizí.

 


 

Lev(21.7.-22.8.)

28. 2. 2014

| Komentářů: 0

| Rubrika: Horoskopy

lev.jpg

 

 

 

 

 

Slunce vládne Lvu/Kombinace kvalit/oheň/pevná/120°-150° Stupeň ekliptyky/5.dům/Mars vládne trigonu ohnivému/66 let

 

Slovo,,vládne"a,,vládce"užíváme pouze z tradice:označuje jen obdobnou podstatu.Tyto charakteristiky vztahují se celkově na celý trigon.Pořadí vládců jednotlivých znamení je jiné.

 

 

Slunce je dárcem života,vysílačem budující a udržující energie,původcem všeho,co na zemi je,individualizující dynamické životní síly.

Metafyzicky je odleskem absolutna,symbolem nejvyšší duchovní kategorie,nesmrtelnosti,božského slova v lidstvu.

Astrologicky symbolizuje vyšší já,pozemský život,jeho teplo,sílu a délku.Je ukazovatelem vývoje člověka a podstaty jeho života.

V horoskopu značí touhu po moci,vzestupu,mravní charakter,energii utvářenou a kladnou,čest,ušlechtilost,velkomyslnost srdce a citu.

 

Rak(21.6.-20.7.)

28. 2. 2014

| Komentářů: 0

| Rubrika: Horoskopy

rak.jpg

 

 

 

 

 

Luna vládne Raku/kombinace kvalit/základní/voda/Jupiter vládne trigonu vodní/4.dům/90°-120°/stupeň ekliptiky/75 let

 

Slovo,,vládne"a,,vládce"užíváme pouze z tradice:označuje jen obdobnou podstatu.Tyto charakteristiky vztahují se celkově na celý trigon.Pořadí vládců jednotlivých znamení je jiné.

 

Luna je dárcem tvarů života,přijímačem sluneční energie a všech kosmických vlivů,kterými ovlivňuje vše pozemské.Působí tvar věcí,jejich proměnu,involuci,fyzické síly,zapřičiňující růst a přeměnu podstat.

Metafyzicky je symbolem nutného zákona,hmoty a jejich sil,časné osobnosti a všeho trvání v čase.

Astrologicky symbolizuje proměny života,časné já,ráz osudovosti

V horoskopu značí žádosti,vášně,instinkty,city,duševní kvality osobnosti,fyzické zdraví,pasivní složku živoucího,záporný,ženský vliv,proměnu podstatného a k energii se vztahujícího.

 

Blíženci(22.5.-20.6.)

28. 2. 2014

| Komentářů: 0

| Rubrika: Horoskopy

 

blizenci.jpg

 

 

 

 

Merkur vládne Blíženci/60°-90°/ekliptiky/Kombinace kvalit/Pohyblivá/Vzduch/3.dům/Merkur vládne trigonu vzdušný/83 let

 

Slovo,,vládne"a,,vládce"užíváme pouze z tradice:označuje jen obdobnou podstatu.Tyto charakteristiky vztahují se celkově na celý trigon.Pořadí vládců jednotlivých znamení je jiné.

 

Merkur je zprostředkovatelem života,energie,přijímá vlivy sil a ducha a vlévá je do tvaru bytosti

Metafyzicky je účelnosti,prostředníkem mezi duchem a hmotou,podstatou a tvarem.

Astrologicky symbolizuje myšlení,rozum,pohyblivost a živost.Nemá vlastních sil,formuje jen síly cizí.Proto je zván androgynem a poslem bohů.

V horoskopu značí intelektuelní kvality,zručnost,zdatnost,je symbolem mládí s veškerou jeho krásou a omyly,životní praxe,přizpůsobivosti a ostrovtipu.