Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vesmír pro Mudr.Morávka(1923-1980)Odpověď-Šebek


Roku 1987 vyšla kniha od Ing:Karla Pacnera s názvem (Poselství kosmických světů)

Ing.Pacner v roce 1987 vydal knihu(Poselství kosmických světů)-Kde měl i pasaž,Mudr.Milan Morávek CSc (1923-1980) Praha,napsal toto pro známe astrofiziky,neurofiziologii uvědme aspoň jedno jmeno Sovětský Astrofizik Viktorij F.Švarcman.

Tady je Mudr.Milan Morávek CSc(1923-1980) neurofiziolog Výz.ústav.psychiatricky
,,Domnívám se,že náš mozek je vybaven-řekl-chudě.je vybaven na to,aby například pochopil problém času a prostoru.To náš mozek do svého,,programu"vloženo neměl.Těch pět či šest smyslů je málo,tyk ovládnutí celé problematiky vesmíru nestačí.,,Cizí civilizace by musela vynaložit hodně úsili,aby nám vysvětlila,oč vlastně jde.Předpokládáme totiž,že budeme chtít komunikovat se světem,který je na vyšší úrovni.Možná,že pro jeho obyvatele bude pojem prostoru a času zcela jasný.Tyhle bytosti by nejdřív musely pochopit naše rozpaky nad tímto problémem a potom by nám jej musely objasnit.

Sovětský astrofizik Viktorij F.Švarcman-Mezidruhová bariéra může však spočívat ještě v něčem jiném.Ohromna závislost struktury našeho jazyka na skladbě lidského mozku.Člověk rozděluje jednotlivá slova na fenomény,což jsou hlásky,které mají významovou funkci.Proč to dělá?Aby přizpůsobil svůj obrovský slovník možnostem poměrně malé operační paměti mozku.A tady může vzniknout problém:Depeše od vyspělých inteligenci se vůbec nemusí skládat z posloupnosti hlásek,slov a vět nebo jiných znaků-může to být celistvé sdělení,odrážející jejich úrověn myšlení a fyziologie.Jestliže nám budou chtít mimozemšťané přece jenom sdělit některé vědomosti,da se předpokládat,že to budou nejspiše informace o tom,jak je jejich rozum zařízen,abychom je a jejich svět,mohli pochopit.

Morávek-Uvažoval zase o tom,že dosud neznamým mezihvězdným komunikačním kánalem by mohlo být mimosmyslove vnímání:,,Možná,že se za nějakou dobu ukaže,že mimosmyslove vnímání je schopnost,kterou ovládá několik tvorů na zemi a třeba i celé neznámé civilizace.Tuhle možnost vyloučit nesmime,na to nemáme právo.Vždyť o našem mozku toho víme tak málo.

Mám pro něj zprávu na otázku od Mudr.Milana Morávka CSc (1923-1980) Praha

Rád bych o této záležitosti promluvil přímo s docentem,ale už je doma.Tady je odpověd jak se spojít s jinou inteligenční formou našeho zdroje v jiné sluneční soustavě,těleso se nachází v souhvezdí lyra ,mezi satoransem a agapem v rotační cyklu 62 procent světelného paprsku..vzdaléná 10.000.000 mil..světelných let v jejich rovnici.,,Soustava vyšší energie,která se nachází v jiém gallaktickém prostoru rozhodla na základě ,,Světelné bytosti" k přesunu,,DNA"informaci v rovnicovém řetězci,vložené do energie myšlenky a nasledně byla tato,,DNA"odeslána ve světle,do vesmírného prostoru z její galaxie.Ké vzniku života je vše obsaženo v informaci,,DNA"a na jen to,v rovnicovém-řetezci je obsaženo veškere před i po.Už tam byli i před čtyřmi miliardami let,tudiž jejich vyspělost umožňovala,krok k tomu aby mohla učinit zrod nové existence v jiném rozměrua jiné struktuře,než jaka se nachazí v jejich galaktickém prostoru.Jejich civilizace uskutečnili pokus o jednotce jednoduchosti v jednotce času a výcházela jen z principu toho že má-li vznik existence přežít musí být dána do onoho souhvězdí a do galaxie tohoto rozměru,v níž se nachází tato sluneční soustava vzdálena 10.000.000 milio..světelných let od jejich civilizační existence pro lepší a důkladnější pozorovaní jejich pokusu,aby přišli na to jak vznikla jejich vyspěla existence.Pár důležitych vzorků už odebrali pro svůj pokus,jedním z těchto vzorku je ona skutečnost pro nás záhadných aztéku a mayu.tato civilizace která je pro nás záhadou je pro ně klíč k pochopení jejich existence.Proto jim jejích inteligence nedovoluje bližší kontakt s naší existenci,jelikož jsme jen pokus který jim má dát odpověd na jejich otázky.Z toho důvodu matematicky vypočet 14.12.2012,ten nemapuje konec světa,nýbrž počátek prulomového bodů kdy budou moci nálezt své prapůvodní,,Já"a tím odhalí klíč k pochopení chyby kterou učinili v ovulaci své existence.Rovnice jejich slunce:
----------
Mozek,je pc v molekulární částici.Tudyž je lehce ovladatelný a jde bez problému naprogramovat v jakemkoliv účelu,osudu.Implantát je dodán ve fyziologické podobě anatomie člověka,tak aby v roztoku nezanechal žadné stopy o jiném zásahu jine formy(v daném čase).Vzhledem k velkému rozsahu programu se postupuje velmi pozvolna,tempo je udáváno chronologicky,jen v jiném čase a jeji posloupnosti dánemu odstupu,v následne částici programu.Mozek si sám vytvoří obraný systém k nechtěnému upádku zdroje a tím předejde k industrializaci pohybu v sekvenční molekule.Po té je záhy vysílán v impulsní vlně do časoprostoru,s tím že má dany cíl na základě implantátu v přeprogramovácím schemátu osudu.
Autor:Robert Šebek