Jdi na obsah Jdi na menu
 


Část z knihy astrologie,karma a transformace(str.27/3,28/4)

2. 3. 2014

(27/3)

aby své oči otevřel Psyché a Erotovi.Tomuto úkolu se nemůže vyhnout, ledaže by dal přednost tomu, že bude jako zelený mladík beznadějně ženám nadbíhat, obdivovat je z dálky, ale bude neustále v nebezpečí, že jej strčí do kapsy. ( Z knihy ,, Ženy v evropě, odst. 258 ). Junga: ,, je téměř normální, že žena je psychicky celá obsažena ve svém muži a muž je emocionálně cele obsažen ve své ženě.''
( Z knihy ,,Manželství jako psychologický vztah,'' sebrané spisy sv.17, odst.331c). Katastrální opakování rodinných struktur je možno označit za psychologický prvotní hřích nebo za Pelopovo prokletí, které prochází celými generacemi. ( Z knihy Mysterium coniunctionis, sebrané spisy sv.14, čl.232 ). Každý organický systém a každá kosmická jednotka podléhají dvěma silám.Existuje síla, která každou část systému do středu ( například gravitaci ), ale existuje také tah vnějšího prostoru - a to je síla většího systému, v jehož rámci funguje první systém. Každá planeta naší sluneční soustavy a každá živá bytost na zemi je do jisté míry ovlivňována energiem, které nás zasahují z galaxie. A naopak jsme ovlivňováni gravitací Slunce, centra naší sluneční soustavy.Saturn ale představuje demarkační čáru mezi těmito oběma protikladnými silami - galaktickou a solární. Planety uvnitř oběžné dráhy Saturna jsou především vazby a slunce, zatímco planety za Saturnem jsou čímsi, co jsem před kety označil jako ,, vyslance galaxie''. Zaměřují sílu této obrovské pospolitosti hvězd galaxie na sluneční soustavu. Nalézají se uvnitř jejího působení a mají splnit určitý úkol - spojit naší malou soustavu ( jejímž centrem je slunce a jejíž obvod vyznačuje oběžná dráha Saturna ) s větším systémem, s galaxií. Zdá se , že v mnoha ohledech tyto aspekty vedou k jasnějším výsledkům než aspekty trigonu a sextilu, protože vnukají člověku jakousi božskou nespokojenostv a potřebu neustálého neklidného hledání ideálu, který se na Zemi nedá uskutečnit. To se týká zvlášť záležitostí lásky a hnutí mysli. Ideály jsou skutečně velmi vysoké a může se zde vyskytovat


(28/4)

neustálá nespokojenost s věcmi a lidmi, která se může měnit od rozmrzelého nevrlého postoje až po vznešené tužby a úpornou snahu při hledání úplné realizace vnitřních vizí. Disharmonické kombinace je možno často najít v natálních horoskopech velkých umělců. Ačkoliv dobré aspekty těchto dvou palnetjsou samozřejmě příznivé pro štěstí a příjemné prostředí, nejsou disharmonické aspekty zřejmě nijak horší, pokud jde o výkion a úspěch, morální charakter a umělecké schopnosti - ty mohou být dokonce i lepší. protože produkují více energie.... pro toho, jehož duše se stala posvátnou schránkou pro živého boha, jehož rozsah vlastního Já potencionálně zahrnuje celý vesmír, jehož mysl funguje v intencích smíření všech protikladů nenechává nic stranou své všezahrnující mnohorozměrné logiky - tomu odpovídá Bůh jako milost.'' ( Z Triptychu ). ,,O Plutu je možno říci přinejmenším v určitém ohledu, že symbolizuje semeno, které padne do humusu, skládajícího se z rozpuštěných a chemicky odbouraných zbytků, končícího cyklu roční vegetace ( produkt neptunského procesu rozpouštění ). Můžeme jej také přirovnat ke kristově ,, sestoupení do pekla '' jako zmrtvýchvstáním. Proto je možno symbolicky říci, že dojde k procesu uvolňování se od minulosti a procesu oplodňování vizí budoucnosti. Z historického pohledu je pravda, že takovéto období má při každém oběhu Pluta kolem Slunce mimořádný význam. V těchto obdobích často dochází k přepólování kolektivního vědomí a ideálu lidstav podél drah, které tak nebo onak silně oslovují faktory zakořeněné v lidské épovaze a tak jsou známy velké části lidstva. ,,Čtení '' Edgara Caya, protože ten konstatujeuž dříve v tomto století.'' tyto vlivy znamenají vývoj, ke kterému dochází ve vesíru a který obklopuje Zemi - Pluto - postupně roste a stává se tak jedním z těch vlivů, které mají demonstrovat aktivity v budoucích záležitostech a evoluci, zaměřenou na duchovní vliv...