Jdi na obsah Jdi na menu
 


Část z knihy astrologie,karma a transformace(str.29/5,30/6)

2. 3. 2014

(29/5)

Takovýmito lidmi jsou v přítomnosti, jak řekl, pouze ti, kteří si uvědomují sami sebe. K většímu vlivu Pluta na lidi dojde teprve v příštích 100 nebo 200 letech, protože tehdy bude stát aktivitám Země nejblíže a je to vliv, který teorve začíná působit - nic, co by už existovalo. ( Čtení 1100 -27, citováno v knize Matgaret Gammonové Astrologie a čtení Edgara Cayace, str. 46 ) *1 Souvislot Pluta s podsvětím potvrzuje i zkušenost člověka během Plutónských tranzitů, protože v mnoha případech se ztrácejí věci nebo lidé, jakoby se z povrchu zemského propadli do podsvětí. V jiných případech se vynořují staré záležitosti, nebo lidé se kterými jsme měli někdy něco společného. Někdy prožíváme během dlouhých období opakovaných tranzitů Pluta přes určitý bod skutečnosti, že lidé a věci mizí a později se zase objeví a spojení s podsvětám se potvrzuje i v takových případech, kdy člověk během této doby zažívá i kontatkty s kriminálními živly. Patricia Hearstová je dobrým příkladem pro oba druhy způsobů projevu, protože zmizela v podsvětí, když Pluto byl téměř v přesné konjunkci s její natální Lunou. Ke kontaktům se zločineckým podsvětím dochází často i tehdy, když se někdo narodí se silným aspektem Pluto - Slunce a někdy také s jinými osobními planetami.**2 Tranzitní Pluto působí kupříkladu tak, že ničí a eliminuje staré psychické struktury, na které se můžeme dívat jako na pozůstatky myšlení a jednání z minulých životů. Jestliže každý člověk ( nebo každá duše ) žil mnoho životůn v mnoha různých tělech, pak dává smysl představa, že vzpomínky na činy a myšlenky a dojmy ze všech těchto životů stále ještě dřímají v podvědomí. Z toho pak vyplívá, že takovéto podvědomé vzorce myšlení a chování se mohou v našem každodenním životě snadno aktivizovat a mohou narušovat naše chování jako svobodné, plně vědomé bytosti. Ale podstatou karmického

(30/6)

zákona je, jak říká jasnovidec: Edgar Cayce, ,,setkat se sám se sebou.'' Čtení Cayceových: ,,Protořže copak jste neslyšeli, že změna probíhá nepřetržitě, že se tělo během sedmiletého cyklu úplně obnoví? Člověk se nemusí zbytečně zneklidňovat délkou tohoto období, jestliže bude o sebe zdravě pečovat.Ale jestliže vaše mysl na tom ulpívá a amputovali vám palec na noze, bude pořád amputovaný! Jestliže jste měli krk nebo játra ve špatném stavu, pak si ten stav zachováte - když o něm budete takto smýšlet! Ale tělo - fyzické, mentální a duchovní - bude totiž likvidovat, jestliže mu dáte příležitost a nebudete neklidní! (# 257 - 249) ... kdyby se prováděl anatomický nebo patologický výzkum během tohoto sedmiletého období ( což je cyklus změny všech tělesných prvků ) u člověka, který fungoval jen přes třetí oko, zjistili bchom, že člověk , který se živí jen duchovními věcmi, se stává světlem, které může zářit i v tom nejtemnějším koutě. a ze stejného člověka, který se živil jen věcmi hmotnými se stane Frankenstein, tj. nebude mít jakoukoli představu o nějakém jiném vlivu než je vliv materiální nebo mentální!´´ ( # 2620- 20 ) ,, Nesmíte čekat, že takovéto stavy ( namožení svalů ) se vyléčí za den, týden, měsíc nebo rok... k regeneraci, změně nebio odstranění je zapotřebí sedmi let.''
( 1710 - 10 ) ,,Tady vidíme že je nutná péče , cvičení a neustálé zkoušení tělesných aktivit... Fyzické tělo se svého projevu mění neustále a ke konci sedmiletého cyklu plně nahradí to, co existovalo na počátku sedmiletého období. A čím je nahradí? Stejně staré sklony se znásobí, stejně staré tendence se zdvojnásobí - a nebo je vymítíme?'' ( 2533 - 6 ) Jung: Strach z osudu je velmi pochopitelným fenoménem, protože je nevypočitatelný, nezměřitelný a plný neznámých nebezpečí. Neustále váhání, neurotika, má- li vstoupit do života, se snadno vysvětluje jako touhou stát stranou, aby se nezapletl do nebezpečného boje o existenci, ale každý, kdo odmítne život prožívat, musí svou touhu po žití zadusit, jinými slovy musí spáchat částečnou sebevraždu ( ze ,, Symboly transformace,''Sebrané spisy sv. 5, odst. 165 ). Také jsem mnohdy viděl, že mnoho lidís takovými horoskopy se nikdy nenaučilo problémům nebo výzvám čelit.