Jdi na obsah Jdi na menu
 


Část z knihy(Astrologie,karma a transformace)str.31/7,32/8)

2. 3. 2014

( 31/7 )

Ti pak často žijí ve svém vlastním světě ( obvykle ve světě iluzí ) a hodně svých problémů si v tomto životě pravděpodobně vytvářejí sami - nepřevzali je jako těžkou karmu z minulosti. Tato představa ukazuje na skutečnost, že lidé s Uranem v těsném aspektu k osobním planetám ( zvlášť ke Slunci, Luně a Merkuru ) mají schopnost ve zlomku vteřiny získat poznatkya informace z jiných dimenzí a zvládnout tak každý problém. Jediné, co člověk ke správnému využití této informace potřebuje, je velmi ostrá rozlišovací schopnost mezi opravdovým, objektivním věděním a pouhými emocionálními fanatickými názory.
( Aspekty Luna - Uran ) - Aspekty transformace v natálním horoskopu
Aspekty s Neptunem - Aspekty Neptuna ukazují ty oblasti života, kde se otvíráme nekonečnu a bezhraničnu. Když začínáme prožívat toto otvíraní se a setkáváme se tak s férou, která která slibuje nekonečně mnoho, ale je naprosto beztvará a nezačleněná do vytvořených mentálních struktur, dochází často ke zmatení a ,, tendenci ustrnout ve vyčkávavém postoji, abychom se vyhnuli nějakému konkrétnímu úsudku a jednání.'' Tento stav nejistoty zůstane možná problematický až do doby, než nám bude jasné, že je potřebný, abychom mohli jednat určitým způsobem a z našeho nutně omezeného hlediska na sebe vzít povinnosti, dokud se nacházíme ve fyzickém těle. Jinými slovy, dokud se nacházíme na relativní úrovni jednat, i když nám třeba náš duchovní postoj, že takovéto omezené vjemy jsou nereálné a iluzorní. Nemůžeme nikdy znát všechny souvislosti svého jednání nebo svou budoucí karmu, ale přesto musíme žít v přítomnosti, dělat všechno co nejlépe a všechno ostatní přenechat Bohu. Jak říká jeden duchovní učitel, měli bychom být ,, upřímnými herci a tak naplno hrát role, které nám byly přiděleny: být ve světě, ale nebýt z tohoto světa. K zacházení s neptunskými vlivy je nutná ostrá a mimořádně jemná rozlišovací schopnost, jestliže nechceme padnout za obět svůdnému, ale klamavému lákání jeho kouzla. Těsné aspekty Neptuna určitého typu mohou ( ale nemusí ) ukazovat na to, že člověk je schopen se dostat do mimořádně jemných úrovní vnímání. Zdá se, že takovéto vzhledy obecně nepocházejí


( 32/8 )

jen z naladění se člověka z duchovní dimenze vědomí, ale v mnoha případech také k nim dochází za pomoci a vedení různých duchovních průvodců, astrálních forem nebo duchovních učitelů. Tomu říkám že jde o skutečnou ochranu a vedení z jiných úrovní bytí. Můžeme se třeba běžně setkat s Američany ( zvláště mladými ), kteří kteří jsou zvláště zběhlí v komunikaci mezi různými úrovněmi života, protože jejich průprava během jejich života na Zemi je na takovéto jejich úkoly připravila. Když však začneme mluvit o duchovních průvodcích a podobných fenoménech, měli bychom si uvědomit, že je to sféra neptunské zkušenosti, kde je třeba absolutní úpřimnosti a dobré schopnosti úsudku. Chtěl bych čtenáře podnítit k tomu, aby si prostudovali interpretaci aspektů Mars - Neptun v knize Granta Lewiho ,,Heaven knows what.'' Lewi je jedním z málůa autorů, kteří pochopili souvislosti těchto aspektů se: 1. stát silným osobním magnelismem, tj. schopnosti uskutečňovat téměř magické věci a za 2. duchovními myšlenkami a duchovním vůdcovstvím. Na nejvyšší úrovni může interakce mezi těmito planetami naznačovat potenciál sebezjemnění, duchovní oddanosti a také schopnosti stát se kanálem pro činnost, založenou na trancendentní síle.
Karma a vztahy - Lidské vztahy slouží k tomu, abychom sami sebe poznávali, ne abychom byli se sebou spokojeni. Lidé, zvlášť skuteční přátelé, jsou zrcadlem, ve kterém objevujeme sami sebe. H.F. Jestliže zákon karm ovládá v lidském životě všechno - přinejmenším v jeho obecné struktuře, uspořádání a okolnostech -, týká se to pak hlavně našich vztahů k ostatním lidem, kde v důsledkuspontánní výměny energie dochází k neustálému dávání a braní.Mohli bcyhom říci, že u každého jednotlivého vztahu se náš karmický účet neustále zatěžuje a zase odlehčuje, a to znamená neustálé splácení dluhů a zjemňování vazeb. Často musíme druhému člověku opředevším dávat, jiným zase bereme. A pak existjí vztahy, kde docházi vcelku rovnoměrné výměně energií, jakoby se karmické vážky periodickou interakcí)účastníků jemně varovnávaly. Z pohledu karmy se zdá, že potřeba jednoho nebo obou partnerů učit se