Jdi na obsah Jdi na menu
 


Část z knihy(Astrologie,karma a transformace)str.33/9,34/10)

2. 3. 2014

( 33/9 )

nezávisle žít a toho druhého nechat nějak přirozeně být a růst je jenom strukturoun, která se pravidelně vyskytuje ve vztazích, charakterizovaných významnými plutonskými tématy.Ale tuto lekci je možno se v těchto případech jen těžko naučit - toto zdůraznění Pluta očividně naznačuje, že tito lidé své minulé životy trávili pohlcováním toho druhého, že se zde vyskytovaly situace, kde jejich identitymaximálně splývaly a nebo byla přehnaně zdůrazněna vzájemná závislost, blízkost nebo manipulace. V mnoha těchto případech nás samozřejmě napadne vztah matka - dítě, alle současně karmu si také můžeme vysvětlit i jinými typy vztahůz minulých životů. Jako příklady mohou sloužit vztahy z minulých životů typu ,, milenců'' kteří se navzájem téměř vlastnili, manželských vztahů, nebo vztahů pán - otrok, kde jeden druhého skutečně vlastnil ( podle společenských zákonů té doby). Jinou dimenzí tohoto druhu vztahů je moc. Ve většině případů má člověk ( obvykle ten, jehož Pluto se na aspektu úodílí) nad druhým partnerem velkou moc, zvlášťě jestliže s Plutem souvisí Slunce. Luna nebo ascedent. Ačkoli se tato potřeba ovládání jen zřídka púojevuje navenek, i tak je zde přítomna a udržuje jí magnelismus, který partner našeho Plutónce cítí. V mnoha případech pak druhý partner bude někdy považovat za nutné naprosto uniknout z této rušivé energi, aby mohl žít a volně dýchat,pokud se Plutónec dobrovolně nevzdá moci, kterou nad partnerem má.
Kompozitní horoskopy - Protože se v této kapitolezabýváme karmou ve specifikovaných vztazích, měli bychom se zmínit i o její komplementární funkci, totiž dharmě nebo zásadním smyslu určitého vzájemného vlivu. Donedávna mne kompozitní horoskopy * nijak zvlášť nezajímaly, ačkoli jsem s nimi trochu experimentoval.
------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* Pro ty, kdo tyto horoskopy neznají: kompozitní horoskop se skládán z midpunktů mezi Sluncem,Lunou atd. obou partnerů, čímž vzniká horoskop, který ukazuje ohniska projevu energie, které v žádném horoskopů jednotlivých partnerů nepřevládají. Kompozitní horoskop je možno nejlépe interpretovat tak,když ascedent a obsazené dómy jsou zdůrazněné jako symbolické pro zvláštní druhy zúčastněných aktivit, a když se už pak méně díváme na aspekty a znamení. Přístup ke kompozitním horoskopům samozřejmě vyžaduje, aby se oba horoskopy opíraly o přesný čas narození.


( 34/10 )

Můj malý zájem byl důsledkem skutečnosti, že žádné z vysvětlení, které jsem o výpovědi schopnosti složených horoskopů četl, neplatil. Pro nedostatek smysluplné filozofie a teoretických podkladů,díky kterým bych takovéto horoskopy pochopil, jsem si začal myslet, že celá tato technika je ryze spekulativní a v úodstatě neužitečná. A tento pocit ještě zesílil, když jsem si ověřoval interpretace na toto dané téma v mnoha učebnicích - ty prostě nesouhlasily s mými zkušenostmi v určitých konkrétních vztazích. Moje dosavadní zkušenost potvrzuje názor - totiž že kompozitní horoskop ukazuje zásadní účel a smysl vztahu. Když tedy poznáme někoho, kdo má sehrát v našem životě důležitou roli - zvláště když když tradiční metoda srovnávání horoskopů základ vztahu dostatečně neobjasňuje - měli bychom sestavit kompozitní horoskop.Tak třeba lépe spatříme ůčel tohoto kontaktu působení a způsob, jakým se kombinované energie obou projevují.
Progrese - část 1.: ,,Život bez zkoušek není hoden toho, abychom jej žili.'' ,,Žij svůj život, jak se řživot sám žije.'' V této kapitole a v následujících kapitolách o tranzitech budeme zkoumat nejdůležitější rysy těchto metod, abychom pochopili cyklickouu povahu růstu a vývoje člověka. Zatímco se tranzity v řadě soudobých knih probírají velmi pečlivě téma progresí - ačkoliv je povrchně zmiňují i astrologické magazíny na běžném trhu - se neprobírá do stejné hloubky nebo ve stejné kvalitě.* Podstatné je, že to čemu říkáme popis reality, není nic jiného než suma subjektivních zkušeností. Možná existuje absolutní realita mimo zlušenost člověka, ta ale nemá žádný vztah k našemu každodennímu životu. Jednáme podle svého univerza a zjískáváme od něj reakce v kontinualním poli vědomí. Daný soubor astrologických symbolů se může projevovat mnoha různými způsoby.Tranzity stejně přesně jako progrese ukazují, jak se rozvíjí.
------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------
* Vyjímkou je kniha Noela Tyla ,, The expanded presents'' ( Rozšířená přítomnost ), protože je to velmi hodnotná a instruktivní kniha, která popisuje nejen různé metody, progresi a jejich aplikace, ale je i důležitým krokem k objevování významu zvláštních progresí. Navíc je podávána dynamickým a empirickým jazykem.