Jdi na obsah Jdi na menu
 


Přístup k astrologii(1/1)

14. 9. 2014

Přístup k astrologii-

Prastará věda astrologická prožívá na sklonku přetechnizovaného dvacátého stoleti doslova renesanci,Obrovské množství informací z této oblasti se nabízí na stránkách různých publikací,časopisů i novin.Kvantitě však,bohužel,velmi často neodpovídá kvalita.Povrchní horoskopy informující zájemce o dalekých cestách,milostných dobrodružstvích,výhodných obchodech nebo úkladech neřátel lze získat bleskové i na pouhé telefonické zavolání.Tento druh práce však nelze označit za astrologickou vědu.Představuje naopak pole působnosti různých šarlatánů a podvodníků,zneužívajících lidské důvěřivosti k osobnímu prospěchu.Kromě oprávněné kritiky uvedeného diletanství či kupčení se proti astrologii objevují i argumenty jiného druhu.Jedná se o tzv.nevědeckost astrologických postupů v očích oficiální vědy.Smír v tomto směru je zatím v nedohlednu,neboť tak jak je dnes velice málo kvalitních astrologů,je i velice málo vědců schopných uvědomit si a přiznat určitou omezenost dnešní vědy,pracující přavážně s projevy hmotné přírody a čtyř základních fyzikálních sil.Z tohoto hlediska nelze ani pochopit ani posuzovat astrologické principy,náležící do oblasti vyšších jemnějších energii.Ve skutečnosti nejsou hmotné aspekty života v rozporu s oblasti neviditelných a přístroji z velké části nezachytitelných sil.Je však třeba sjednocujícího nadhledu k pochopení vzájemných hlubokých souvisloetí,oproti často zdánlivým a povrchním rozporům.Pokud se jedná o konkrétní horoskopy např.pro určitou osobu,uplatňují se zde dva aspekty.Prvním je sestavení vlastního horoskopu,což představuje v podstatě pouze matemtickou záležitost.Ta není ani obzvlášť náročná ani nijak tejemná a v dnešní době je také často zadávána samočinným počítačům za účelem bleskového získání výsledků.Druhým úkolem je však získaný horoskop aplikovat na život konkrétního člověka.Zde již nestačí pouze přesné výpočty,ale nastupuje role intuice,schopnosti komunikace s určitou osobou a dlouholetá praxe.Kvalitní a zodpovědná činnost v obou naznačených směrech může teprve přinášet uspokojivé výsledky.Jak však k takovým výsledkům neboli informacím o vlastním životě přistupovat.V žádném případě by neměly být chápány jako něco absolutně daného a neodvratného.Člověk není jen hříčkou vlastního osudu,ale také jeho spolutvůrcem.Záleží tedy v prvé řadě na něm,v jaké míře bude muset snášet těžkosti života,jak k nim bude přistupovat a jaký osud neboli karmu si vytvoří pro budoucnost.Lidský život bývá v tomto smyslu přirovnáván k mozaice.Ta má na počátku života dány hrubé obrysy,záleží však na každém z nás,jak jednotlivá políčka vyplní a zda z použitých barev dokáže vytvořit harmonický celek.V tomto světle také ztrácí sílu např.následující argument,používaný poměrně často k prokázání neobjektivnosti astrologických závěrů.Uvádějí se zde jako příklad osudy dvou lidí zrozených ve stejném místě a shodném okamžiku.Poukazuje se na jejich rozdílné osudy v rozporu se stejnými astrologickými podmínkami jejich zrodu.Kritika je zde však v podstatě jen známkou nevědomosti.Každý člověk si totiž do života přináší jiné dispozice z minulých inkarnaci,je jinak tělesně i mentálně vybaven a reaguje proto na různé okolnosti různým způsobem.To však neznamená,že v životě dvou uvedených jedinců se neprojevují podobně či shodné tendence.Ty však,ovlivněny charakterem a celkovou vyspělosti každého jednotlivce,mohou přinášet různé výsledky.Situaci lze přirovnat k následujícímu příkladu:Dva lidé se vypraví na stejnou turistickou trasu do hor.První je trénovaný,dobře oblečený,zásobený potřebnými potravinami i znalý terénu.Druhý s menší fyzickou kondicí,bez potřebného vybavení,zásob a znalostí.V okamžiku,kdy nepřízeň počasí zkomplikuje cestu a učiní z ní fyzicky a orientačně náročnou záležitost,budou hrát počáteční dispozice velice důležitou roli,právě tak,jako síla vůle,schopnost nepodléhat panice,depresím apod.Předpokládaný liják,sníh,mlha či vichr zde představují dané okolnosti,srovnatelné např.s vlivy astrologickými.Jejich skutečný účinek na život konkrétního člověka však závisí na řadě dalších momentů.Z tohoto hlediska je nutno přijímat i případné informace z oblasti astrologie,které by němely člověka přivádět do stavu pasivní odevzdanosti nebo rezignace.Astrologie se dostává do poněkud odlišného světla,je-li zkoumána z pohledu tzv.duchovních nauk či systemů.V tomto pohledu již nepředstavuje jen zdroj zajímavých informací.Je zde totiž poukazováno i na rizika plynoucí z jejího praktikování.V prvé řadě je to uviznutí v bludišti astrálních sil,které neumožní další duchovní vzestup,případně jej výrazně zpomalí a zkomplikuje.Člověk hledající nejzazší pravdu o vlastní exiistenci,by se v podstatě touto oblastí ani neměl zabývat.Jak tedy pohlížet na následující stránku s vědomím uvedených skutečností?Předložená stránka se výrazně liší od většiny astrologických vět.I když uvádí také základní charakteristiku jednotlivých znamení zvěrokruhu nebo působení určitých planet,spočívá její těžiště v jiné úrovni.Upozorňuje totiž člověka zrozeného v jistém znamení a dekanu na duchovní aspekty jeho života i vnitřního vývoje.Můžeme konstatovat,že u některých lidí došlo skutečně k výrazné shodě mezi aspekty uvedenými na této stránce a mezi základními rysy jejich duchovního života.             

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář