Jdi na obsah Jdi na menu
 


Stará i nová proroctví o budoucnosti lidstva(1/3)

21. 9. 2014

 

Dokonalou prorockou knihou je bible, jejíž starozákonní proroci označují XX. století jako vrchol techniky a vynálezů, jež změní tvářnost světa. Směrodatné v tom smyslu je proroctví Daniela, dále Zjevení sv. Jana, které přesně popisuje, jak hejna kobylek (letadla) se vznesou nad zemi a budou rozsévat zkázu.

Proroctví Sibylly, jedné z manželek krále Šalamouna, se týká úpadkové doby českého národa v době pobělohorské, která byla vyrovnáním části karmických dluhů, jež tímto nebyly úplně zaplaceny. Stane se tak během tohoto století. Na to navazuje předpověď východoindického řádu Sad Bayů, jehož archiv se nalézal po nějakou dobu v Praze. Podle této předpovědi přijde doba, kdy Praha se stane střediskem světové kultury, což by souhlasilo s prorockými slovy Rabindranatha Thakura, že „světlo vzejde ze středu Evropy“.

Krátce před svou smrtí napsal Lev Nikolajevič Tolstoj tuto předpověď: „V druhé polovině XX. století bude lidstvo ochromeno hospodářskými a třídními boji. V Asii a Africe vypukne rasová válka. Kolonie padnou. Běloši musí odejít. Dokonává se velký náboženský převrat. Mizí smysl pro odpovědnost, uvolňují se vztahy mezi muži a ženami. Rozpadají se rodiny, erotika klesá na úroveň živočišných pudů. Umění upadá stále níž a níž. Koncem století vyvstane lidstvu nový reformátor, jenž upraví život novým způsobem. Lidstvo se sloučí ve čtyři mohutné celky: Slovany, Germány, Romány a barevné. Do popředí kultury vystoupí řada velkých umělců a vědců, kteří postupně odstraní zastaralé názory a předsudky. Skvělé světlo symbolismu přezáří pochodeň materialismu a přivede lidstvo k lepšímu chápání života. Poměr mezi mužem a ženou se rozvine v květ uměleckého soužití. Noví lidé budou žít bez armád, bez zločinů, bez vězení. Vytvoří se zcela nový společenský řád a zákon, v němž nebude existovat nenávist ani třídní boje, ani vzájemné vykořisťování, neboť všichni budou pracovat pro blaho celku. Je to logický výsledek dlouhého utrpení, jímž procházejí jednotlivci i celé národy, ale vše se děje v rámci všelidského vývoje. Nechť jsou požehnáni všichni, kdo pracují pro vítězství dobra.“

Proroctví slepého mládence z doby Karla IV. předpovídá odvrácení lidí od Boha, bezvěrectví a s ním souvisejících „Deset egyptských ran“, které postihnou lidstvo. S ním souvisí proroctví starce z pyramid o pronásledování a utrpení židovského národa a na ně navazuje slavný jasnovidec Nostrdamus, lékař-astrolog XVI. století, který naznačuje na konec našeho století těžké geologické poruchy a živelné katastrofy, jimiž budou postiženy přímořské státy, zejména Anglie, Dánsko, Holandsko, Švédsko, Španělsko, Japonsko, částečně i Itálie, Německo a Rusko. Při tom se vzedme mořské dno a před věky propadlá pevnina Atlantis se vynoří z moře. Na katastrofy se vztahuje též předpověď Terezie z Konnersreuthu a v poslední době i varovný hlas Dr. P. Bruntona. Poměrně dosti známá je astrologická předpověď Jiřího Grimma o dobré budoucnosti Evropy v poslední třetině XX. století.