Jdi na obsah Jdi na menu
 


2/3 Život po životě aneb Exkurze do dalších stavů naší existence

26. 3. 2014

,,Principem nauky o bardu je stavění tváří v tvář.Učí,že každy člověk zažije veliké čiré světlo při odchodu z pozemského těla,že každému svitne na kratičkou dobu tento přechodný,ale přirozený stav,který je jeho pravou podstatou.Je-li na tuto zkušenost před smrtí včas upozorneň a není-li jeho mysl příliš zatemněna,může v něm zůstat buď již trvale,je-li způsobilý,a není-li,vratí se očištěn z vyšší úrovně bytí,aby zde znovu působil pro blaho ostatních.´´,,V bardu znovuprožíváme všechny zážitky minulého života,vidíme i ty nejmenší zapomenutí detaily a navštěvujeme znovu i místa,kde jsme jak říkají mistři,třeba jenom plivli na zem.A pamatujme si,že k tomu dochází s vědomím sedminásobně intenzivnějším než v životě a že se v prchavém období barda vrací prudce koncentrovaným a matoucím způsobem veškerá záporná karma dřívějších životů."Procházíme životem nebo možná životy,znovu a znovu se musíme vracet do chvil,kdy jsme se rozhodovali.Rozhodnutí správná přijímáme nyní z rukou pokojných božstev,prožíváme s nimi mír a pohodu,zatímco rozhodnutí špatná nás vrhnou v plen božstvům hněvivým,která nám to spočítají.Nepřípomíná nám to opět jenom jinak formulované myšlenky křesťanského katechizmu?Vraťme se ale k předchozí kapitole.Co vlastně prožívá vše to co nám popisuje východní i západní mystika?Co se bude dít se složkami odpojenými od těla?Můžeme očekávat,že oddělovaní složek bude pokračovat.Projitím základního zhodnocení našeho minulého života(možná i všech minulých životů)získává naše mysl do vínku další informace a otevírá se jí možnost přechodu do dalšího světa.Nyní je však nutné odpojit příliš hmotnou složku PO,animální(byť i pouze duchovně)část našeho pozemského bytí.K tomu nám zřejmě slouží pokojná,a nestačí-li to pak i hněvivá božstva.Nezvládneme-li projít všemi zažitky a oprostit se přitom od pozemského bytí,nebudeme schopni přerodu do následujícího světa.Svět záření-spirit-záření